publicerad: 2021  
centralstimulerande ingen böjning
centr·al|­stimul·er·ande
adjektiv
centra`lstimulerande
som verkar stimulerande på centrala nerv­systemet och där­med med­för känsla av pigghet och väl­befinnande; särsk. om narkotiska preparat
central­stimulerande medel
belagt sedan 1966