publicerad: 2021  
checkkredit check­krediten check­krediter
check|­kred·it·en
substantiv
[çek`-]
delvis historiskt kredit­rätt som lån­tagaren ut­nyttjar genom att ställa ut checker på den lån­givande banken
belagt sedan 1950