publicerad: 2021  
cirkus cirkusen cirkusar
cirk·us·en
substantiv
cir´kus
(kring­resande) grupp artister som ut­för akrobatiska konster, skämtsamma sketcher och upp­visningar ofta till­sammans med dresserade djur
cirkusartist; cirkusdirektör; cirkuskonst; cirkustält
en cirkus med clowner, jonglörer och elefanter
äv. om mot­svarande lokal
gå på cirkus
äv. något ut­vidgat
loppcirkus; luftcirkus
äv. bildligt oordnade förhållanden ofta av löje­väckande el. ovärdig natur
det var full cirkus i klass­rummet; journalisterna blev bort­motade av vakterna, och sedan var cirkusen i full gång
belagt sedan 1831; av lat. cir´cus 'krets; cirkus'; av grek. kir´kos 'ring, cirkel'; jfr ur­sprung till cirka, cirkel