publicerad: 2021  
cisterciensorden bestämd form utrum
även
cistercienserorden bestämd form utrum
cisterci·ens|­orden, cisterci·ens·er|­orden
substantiv
cistercien`sorden el. cistercien`serorden
en katolsk munk­orden med asketiska ideal
belagt sedan 1879