SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
cleara [kli`ra] verb ~de ~t clear·argenom­föra clearing av ekon.ibl. äv. i fråga om ekonomisk transaktion i all­mänhetvarje vara måste clearas med respektive butikcleara ngtsedan 1904till eng. clear ’göra klar; göra fri (från skuld)’; av lat. cla´rus ’klar’; jfr klar, klarera, klarinett Subst.:vbid1-131353clearande, clearing