SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
cliffhanger [klif´häŋer] substantiv ~n ~s cliff|­hang·ernsär­skilt spännande moment (utan egentlig upp­lösning) i tv-serie e.d. som in­faller precis före slutet för att tittarna ska lockas att se nästa av­snitt m-med.sedan åtm. 1990av eng. cliff-hanger med samma betydelse