SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
clown [klao´n] substantiv ~en ~er [klao´n- el. klao`n-] clown·enut­styrd cirkusfigur med komiskt ut­seende och upp­trädande scen.yrk.efter akrobaterna snubblade clownerna in på scenenäv. bildligt om löjlig el. föga seriös personhan är mera en clown än en allvarlig samhälls­debattörsedan 1850; 1905 i bildlig bemärkelseav eng. clown med samma betydelse, urspr. ’kluns’; trol. besl. med kluns