publicerad: 2021  
copywriter copy­writern, plural copy­writer äv. copy­writers
copy|­writ·ern
substantiv
[kåp´irajter]
person som yrkes­mässigt skriver reklam­texter och andra mer till­fälliga texter, t.ex. broschyr­texter
belagt sedan 1937; av engelska copywriter med samma betydelse, till copy 'manuskript; kopia' och write 'skriva'