publicerad: 2021  
kortison kortisonet
eller
cortison cortisonet
kortis·on·et, cortis·on·et
substantiv
[kårtiså´n]
ett hormon som an­vänds in­om medicinen för att mot­verka inflammationer, allergiska reaktioner m.m.
kortisonbehandling; kortisonspruta
kortison i större doser kan orsaka ben­skörhet
belagt sedan slutet av 1940-talet; modern bildn. till lat. cor´tex '(bi­njure)bark'