SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
cy´klisk adjektiv ~t cykl·isksom regel­bundet upp­repas, moment för moment af.tid.cykliska förloppde cykliska svängningarna i ekonominäv.som bildar en sluten kurva spec. om organiska föreningar vars molekyler har ring­formig struktur JFRcohyponymalifatisk cykliska föreningarsedan 1844