publicerad: 2021  
cyto-
förled
som har att göra med levande celler
belagt sedan ca 1915; till grek. kyt´os 'hålighet; litet rum; cell'; jfr ur­sprung till lymfocyt