publicerad: 2021  
dämpa dämpade dämpat
verb
däm`pa
ibland med partikelnner, utan större betydelse­skillnad göra svagare vad gäller verknings­grad, effekt, intensitet eller dylikt
någon/något dämpar (ner) något (med något)
någon dämpar (ner) något (med något)
något dämpar (ner) något (med något)
dämpa ljuset; dämpa ljudet; dämpa elden; dämpa stöten; dämpa farten; dämpa ner radion; en dämpad röd färg
spec. sport få (boll) att förlora sin rörelse
han dämpade bollen med bröstet
ofta bildligt, spec. med av­seende på sinnes­stämning el. attityd
dämpa smärtan; dämpa oron; dämpa entusiasmen; dämpa (ner) kritiken
spec. äv. ekonomi
dämpa inflationen; skattehöjningarna dämpade till­växten
dämpad svängning se svängning
belagt sedan 1507 (brev från rikets råd (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska dämpa; av lågtyska dempen 'kväva; under­trycka', till damp 'ånga; rök'
dämpadämpande, dämpning