publicerad: 2021  
där
adverb
1 på det stället som är ett annat än det som talaren befinner sig på och som fram­går av samman­hanget
JFR 1här
ställ dig där borta!; hon cyklade till stranden och är nog där än­nu
äv. med förbleknad rums­betydelse och bildligt
där har vi det!; där ser du!; han fick stå där med skammen; hon tror på en snabb ekonomisk upp­gång, men där tar hon nog fel
äv. som bisats­inledande partikel i eller på vilken
staden där hon bor
här och där se här
än här, än där se här
belagt sedan 800-talet (runsten, Sparlösa, Västergötland (Sveriges runinskrifter)); vanligen runform þar, fornsvenska þär; till samma ord­stam som i 1den!!, , med tillägg av -r, ett suffix som betecknar plats, läge
2 i konstruktioner med pron. med ungefär de egenskaperna som fram­går av samman­hanget
han var så där 40 år; sådana där saker får man vänja sig vid
den där den (där borta)med mer el. mindre starkt in­slag av ut­pekande eller dylikt: den där cykeln är min ○ ibl. ned­sättande, ofta i absolut an­vändningtitta på den där, han ser ju inte klok ut!
(si) så där 1någor­lundade mätmetoder som har an­vänts hit­tills fungerar bara si så där 2ungefärta si så där två te­skedar socker så blir det lagom sött
belagt sedan 1794