publicerad: 2021  
därest
där·est
subjunktion
´rest
ålderdomligt för det fall att
därest skatte­tabellen skall följas, måste in­betalningen full­göras
belagt sedan 1734; bildn. till där, trol. efter mönster av varest