SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
därhän [´r-el.-hä´n] adverb där|­hän1fram till den punkten som fram­går av samman­hanget; särsk. tidsmässigt el. abstrakt tid.hon drev saken ända därhän att dom­stolen fick av­göra fråganhan ville få bort NN från tjänsten och nu har han fått det därhänlämna ngt därhänlämna ngt utan vidare åt­gärdde lämnade diskussionen om hans semester vid Medelhavet där­hän och pratade om an­dra resor i stället sedan 15442i den riktningen som fram­går av samman­hanget; oftast abstrakt för att ut­trycka ngn mål­sättning Nollåt­gärderna syftar därhän att permanent höja produktivitetensedan ca 1540