publicerad: 2021  
därvidlag
där|­vid·lag
adverb
[där´-] el. [-la´g]
i det av­seendet som fram­går av samman­hanget
hon har före­slagit en kompromiss och där­vidlag fått med­håll av de andra i gruppen; där­vidlag ifråga­sätter jag inte er bedömning
belagt sedan 1868; till där, 1vid!!, och 2lag!!