publicerad: 2021  
däst neutrum däst, bestämd form och plural dästa
adjektiv
´st
upp­svälld och slö på grund av överkonsumtion av mat
däst (av något)
allt öl och bröd gjorde att hon började känna sig däst
belagt sedan 1651; trol. identiskt med isl. dǽstr 'ut­mattad'; jfr sv. dial. däst 'and­truten'