SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1 adverb 1vid den (förhållandevis av­lägsna) tid­punkten som ligger före el. efter talögonblicket och fram­går av samman­hanget tid.dåförtidendåvarande1955 var jag fem år gammal, och då föddes min brorvi kommer hem vid fem­tiden, och då ska jag badaäv. med syftning på tids­perioddå, på 1800-taletdå och dåi­blandute­möbler av trä kan behöva målas om då och då då sådå är det såJag kan inte komma i morgon. – Då så, då ses vi på tors­dag i stället! nu och dåse1nu 1 sedan 1000-talett.ex. runristad berghäll, Hilleshög, Upplandvanligen runform þa, fornsv. þa; besl. med 1den 2under dessa förhållanden som fram­går av samman­hanget; anv. för att markera slut­sats, samman­fattning o.d. NollJFRcohyponymalltsåcohyponymföljaktligencohyponym1så 3 då är vi allt­så över­ensär vi då mogna för beslut?har hon kommit? ― bra, då kan vi börjasedan 1000-taletrunsten, t.ex. Blacksta, Södermanland3betonat; i vissa frågekonstruktioner enligt vad man begär att få veta i form av ett välbestämt svar NollJFRcohyponym1nu 2 var då?hur då?när då?vem då?Har du hört att han har flyttat? ― Nej, vart då?äv. o­betonat med mycket försvagad betydelse, som ett slags utfyllnads­ordngt vard.har du varit i Stock­holm, då?vad nu då?än sen då!vad tar det åt dig nu, då!sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen
2 subjunktion 1vid den tid­punkt vid vilken visst förhållande gällde NollSYN.synonym2när för 50 år sedan, då hon var aktiv i student­föreningensedan 1000-taletrunsten, Valbo, Gästrikland (Sveriges runinskrifter)runform þo; se 1 2av den orsaken att formelltNollSYN.synonymeftersom 1 då lönen är o­tillräcklig, kan hon inte an­ta erbjudandetsedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)