SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dödsryckningar [döt`s-] substantiv, plur. döds|­ryck·ning·arhäftiga kropps­rörelser o­medelbart före döds­ögonblicket med.äv. bildligttecken på att sista fasen av en verksamhet in­letts butiken ligger i dödsryckningarnasedan 1873