publicerad: 2021  
dödvatten dödvattnet
död|­vatt·net
substantiv
`dvatten
(havs)vatten (i gräns­skiktet under ett lättare ytlager) som sugs med far­tyg i rörelse och där­igenom mot­verkar dess fram­fart
vanligen bildligt situation med bristande ut­veckling
hela verksamheten låg i död­vatten
belagt sedan 1728; efter engelska deadwater med samma betydelse