SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`va verb ~de ~t döv·arförsöka ut­plåna o­behaglig förnimmelse av ngt psykol.JFRcohyponymlindracohyponymbedöva döva hungern med cigaretterdöva sorgen med spritdöva ngt (med ngt)sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. döva Subst.:vbid1-140374dövande, vbid2-140374dövning