publicerad: 2021  
dagen-efter-stämning dagen-efter-stämningen dagen-efter-stämningar
dag·en-efter-stäm·ning·en
substantiv
dagen-e`fter-stämning
av­slagen stämning efter fest eller dylikt t.ex. på grund av bak­rus
mån­dagen med sin dagen-efter-stämning
belagt sedan ca 1915