publicerad: 2021  
dagjämning dag­jämningen
dag|­jämn·ing·en
substantiv
da`gjämning
en­dera av två tid­punkter på året när tiden mellan solens upp- och ned­gång är exakt ett halvt dygn
belagt sedan 1665