SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dall`ra verb ~de ~t dallr·arvibrera snabbt och med små ut­slag särsk. om halvfast materia, ljus el. ljud NollJFRcohyponymdarracohyponym1skälva fett, dallrande fläskdallrande lårluften dallrade av hettadet dallrande sol­ljusetäv. bildligtdet stod 7–7 i femte set och nerverna dallradedallra (av ngt)sedan 1670jfr no. daldra, dalla ’dingla’; trol. ljud­symbolisk bildn.; jfr darra Subst.:vbid1-132349dallrande, dallring; daller