publicerad: 2021  
dallra dallrade dallrat
verb
dall`ra
vibrera snabbt och med små ut­slag särsk. om halv­fast materia, ljus el. ljud
dallra (av något)
dallrande fläsk runt magen; luften dallrade av hetta; det dallrande solljuset
äv. bildligt
det stod 7–7 i femte set och nerverna dallrade
belagt sedan 1670; jfr no. daldra, dalla 'dingla'; trol. ljudsymbolisk bildn.; jfr ur­sprung till darra
dallradallrande, dallring, daller