SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dam substantiv ~en ~er dam·en1respekterad kvinna som har el. ger in­tryck av att ha god samhälls­ställning yrk.JFRcohyponymherre 1 dambjudninghovdamsällskapsdamen äldre damkan jag hjälpa damen med väskan?ibl. i mots. till flickahon har blivit stora damenhon är inte ett barn längre utan en ung damibl. med stark ton­vikt på kultiverat upp­trädande etc.så­dant passar sig inte för en damhon har gift sig rikt men är inte någon riktig damdrottningen, rikets första damäv. om kvinnlig partner vid till­ställningbordsdamhan måste bjuda upp sin damoch nu blir det damernas (dans)!äv. om älskarinnahans hjärtas damäv. i en artighets­fras riktad till publik e.d. med både kvinnor och mänmina damer och herrar!i sport­sammanhang äv. (socialt helt neutralt) för att an­ge att ngt är av­sett en­bart för kvinnordamfotbolldamklass(en)på 100 meter fritt för damer segrade NNäv. om spel­kort med drottning på, om drottning i schack samt om den starkaste pjäsen i dam­spelJFRcohyponymkung 2 damdragspader damoffra damen(ngns) damvarannan damernasdamerna får bjuda upp till var­annan danspå storbandsgalan var det var­annan damernas ○ äv. bildligt om t.ex. jämn fördelning av högre tjänster mellan könenföre­taget efter­strävar var­annan damernas vid ny­rekrytering sedan 1634 i bet. ’hov­dam’; 1709 i sin nuv. bet.; 1779 ’dam i kort­spel’; 1817 ’dam i schack’av fra. dame med samma betydelse; av lat. dom´ina ’härskarinna’; jfr dominera, donna, madam, madonna, primadonna 2vanligen obest. f. sing. ett spel med brickor som flyttas diagonalt på ett schack­bräde el. på ett spelbräde som liknar ett schack­bräde bort­sett från att det har 100 rutor spel.SYN.synonymdamspel ett parti damspela damsedan 1745Damen i svart.Titel på en kriminalfilm regisserad av Arne Mattsson (1958); äv. inledningsord i en sång av Evert Taube (i Svärmerier, 1946)