SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dan`sa verb ~de ~t dans·arägna sig åt (sällskaps)dans dans.de dansade till gryningenhon gick ofta ut och dansadespec. i ett ut­tryck för att bjuda uppska vi dansa?ofta i konstruktion med slag av dans som objektdansa valsäv. i fråga om konstdanshan dansar just nu Coppeliaäv. bildligtröra sig på ett dansliknande sätt skuggorna dansade kring ljusetspec. om att sam­tidigt falla ner (och ev. gå sönder)vasen dansade i golvetdansa (ngt) (med ngn)dansa efter ngns pipase1pipa 2 sedan 1385Klosterläsningfornsv. danza; av fra. danser, fornfra. dancier med samma betydelse; trol. urspr. ett germ. ord med bet. ’röra sig av och an’ Subst.:vbid1-132667dansande; dans Hon dansade en sommar.Titel på film regisserad av Arne Mattsson (1951) efter romanen Sommardansen (1949) av Per Olof Ekström; en kärlekshistoria som slutar med att flickan tragiskt omkommer; roman- och filmtiteln i sin tur efter dikten Sommardansen (Jag dansade en sommar) av Erik Axel Karlfeldt