publicerad: 2021  
darra darrade darrat
verb
darr`a
ofrivilligt ut­föra små snabba svängande rörelser med (del av) kroppen; ofta som ut­tryck för oroligt fysiskt el. psykiskt till­stånd, särsk. rädsla
darra (av något)
hon darrade av trötthet och rädsla
äv. om (ljudet av) röst eller dylikt
rösten darrade av harm
äv. om icke-levande före­teelse
det darrade i marken
darra i knä­vecken se knäveck
darra på manschetten se manschett
darra som ett asp­löv darra häftigtvanligen på grund av rädsla: nervositeten gjorde att vittnet darrade som ett asp­löv i rätten
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska darra; trol. ljudsymbolisk bildn.; jfr ur­sprung till dallra, dirra
darradarrande, darrning, darr