SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
da`tabas substantiv ~en ~er data|­bas·enstörre samling upp­gifter som finns lagrade på systematiskt sätt i data­maskin så att en­skilda upp­gifter snabbt kan hittas, t.ex. genom sökning per kategori databehandl.rum.en svensk demografisk databasäv. om själva lagringsmetoden, programmen etc., utan hän­syn till inne­hålletdatabassystemsedan 1960-talet