publicerad: 2021  
dataregister dataregistret, plural data­register, bestämd plural dataregistren
data|­reg·istr·et
substantiv
da`taregister
register som lagras i data­maskin mest om register med person­uppgifter hos myndigheter el. stor­företag
sam­körning av data­register; man kan slippa en massa reklam om man ser till att bli struken ur data­registren
belagt sedan 1960-talet