SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
da`taregister substantiv dataregistret, plur. ~, best. plur. dataregistren data|­reg·istr·etregister som lagras i data­maskin mest om register med person­uppgifter hos myndigheter el. stor­företag databehandl.rum.JFRcohyponymdatabankcohyponym2data sam­körning av dataregisterman kan slippa en massa reklam om man ser till att bli struken ur dataregistrensedan 1960-talet