SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
da`tor substantiv ~n ~er [-o´rer] dat·or·erdata­maskin särsk. betraktad som (viss) modell el. (viss) vara databehandl.datorprogramdatorstyrdhanddatorhemdatoren bärbar datoren stationär datorstarta datornlogga in sig på datornupp­gifterna matades in i datorndatorn ut­för på ett par sekunder beräkningar som det skulle ta en människa flera år att ut­förasedan 1967svensk bildn. till 1data och -or, ändelse som betecknar den el. det som ut­för en handling