SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
de- förled med av­skiljande eller av­slutande verkan i förhållande till den aktuella processen etc.; äv. med liknande nekande betydelser särsk. i vetenskapliga samman­hangvetenskapl.JFRcohyponymdes- dechiffreradeformeradenaturerasedan ca 1600av fra. dé- med samma betydelse; av lat. de- ’av; från’ el. dis´- ’i­sär, i o­lika riktning’