SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
decide´rad adjektiv deciderat de·cid·er·adbestämd och ut­talad admin.JFRcohyponymavgjordcohyponymdecisivcohyponymdefinitiv 2 en deciderad upp­fattninghon har ingen deciderad mening i frågansedan 1746till fra. décider ’bestämma’; av lat. deci´dere, eg. ’hugga av’; jfr 1precis