SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
definitionsmässig [-∫o`ns-] adjektiv ~t de·fin·it·ions·mäss·igvanligen i adverbiell an­vändning som följer redan av definitionen av det aktuella begreppet vid (under­förstådd) slut­ledning e.d. admin.af.vetenskapl.skogs­länen hör definitionsmässigt till de om­råden som får lokaliserings­stöd (adv.)sedan 1968