SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dekadens [-en´sel.-aŋ´s] el. dekadansdekadans [-aŋ´s] substantiv ~en de·kad·ens·en, de·kad·ans·entill­stånd av förfall särsk. andligt och moraliskt psykol.tid.dekadensen i sen­romersk tidsedan 1664av fra. décadence med samma betydelse; av lat. decaden´tia, till cad´ere ’falla’