publicerad: 2021  
deklamatorisk deklamatoriskt deklamatoriska
de·klam·at·or·isk
adjektiv
deklamato´risk
som präglas av (över­driven) deklamation
som politisk talare blir NN lätt deklamatorisk
belagt sedan 1831