SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
deklaran´t substantiv ~en ~er de·klar·ant·enperson som lämnar själv­deklaration samh.yrk.allt fler deklaranter får skatte­återbäring före mid­sommarsedan 1908till deklarera