SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
de`lårsrapport substantiv ~en ~er del·års|­rap·port·enekonomisk redo­visning som om­fattar viss del av ett verksamhets­år och som aktie­bolag av viss storlek är skyldiga att ge ekon.de dystra delårsrapporterna med­förde ett mindre börs­rassedan 1973