publicerad: 2021  
delaktighet delaktigheten
del·akt·ig·het·en
substantiv
de`laktighet
aktiv med­verkan
delaktighet (av/i något)
delaktighet (av något)
delaktighet (i något)
männens delaktighet i hem­arbetet har ökat kraftigt
spec. juridik medansvar
han dömdes för delaktighet i mordet
ofta med ton­vikt på känslan av att vara till nytta el. ha med­inflytande
ledningens ointresse gjorde att de inte kände någon verklig delaktighet i verksamheten
belagt sedan 1469 (Heliga Mechtilds uppenbarelser); fornsvenska delaktoghet