SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
delika´t adjektiv, neutr. ~ de·lik·at1ut­sökt läcker admin.kokk.en delikat mål­tiddet delikata smörgås­bordetäv. all­männaremycket an­genäm för sinnena hans delikata fiol­speldelikat (att+V)sedan 1642av lat. delica´tus ’förtjusande; öm­tålig; bort­skämd’ 2som kräver fin­känslig och försiktig behandling särsk. om situation, fråga e.d. admin.psykol.JFRcohyponymkänslig 2cohyponymömtålig 2 ett delikat problemmedlarna hade en delikat upp­giftden delikata frågan om tur­ordningen vid upp­sägningarngn gång äv. om personen delikat liten varelsesedan 1658