publicerad: 2021  
delning delningen delningar
del·ning·en
substantiv
de`lning
1 sönder­läggning i begränsat an­tal mindre bitar konkret el. abstrakt
maktdelning; sönderdelning; tudelning
delning (av något) (i några)
Polens delningar på 1700-talet; delningen av regeringsmakten
spec. äv. kön­lös fort­plantning hos primitiva organismer
celler förökar sig genom delning
ibland skämtsamt
vissa rörelser in­om yttersta vänstern tycktes föröka sig genom delning
belagt sedan ca 1700
2 av­ståndet mellan två kuggar i ett kugg­hjul eller två nitar i en nit­rad
delningscirkel
belagt sedan 1888