SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
de`ltidsförskola substantiv ~n deltidsförskolor del·tids|­för·skol·anförskole­verksamhet som om­fattar en mindre del av dagen ofta ca 3 timmar; ofta kostnads­fri pedag.rum.äv. om mot­svarande lokalersedan 1976