publicerad: 2021  
demokrat demokraten demokrater
demo·krat·en
substantiv
demokra´t
1 över­tygad an­hängare av demokratin som styrelseform
belagt sedan ca 1750; till demokrati
2 an­hängare av det något radikalare av de två stora politiska partierna i USA med (ofta) vissa sociala reformer på programmet
Kennedy ut­sågs till demokraternas president­kandidat 1960
belagt sedan 1832