publicerad: 2021  
demonstration demonstrationen demonstrationer
de·monstr·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 åskådlig förevisning och förklaring av hjälp­medel, metod eller dylikt
demonstrationsexempel; demonstrationsflygning
demonstration (av något/sats) (för någon)
demonstration (av något) (för någon)
demonstration (av sats) (för någon)
demonstration av den nya kopiatorn
belagt sedan 1698
2 offentlig kollektiv menings­yttring särsk. i form av mass­marsch med slag­ord på plakat och banderoller
demonstrationståg; fredsdemonstration; massdemonstration; sittdemonstration
en demonstration (för/mot någon/något/sats)
en demonstration (för någon)
en demonstration (för något)
en demonstration (för sats)
en demonstration (mot någon)
en demonstration (mot något)
en demonstration (mot sats)
en fredlig demonstration; en våldsam demonstration; en tyst demonstration mot kvinno­misshandel; polisen upp­löste demonstrationen; tusen­tals personer del­tog i demonstrationen mot kriget
äv. om individuell (an­tydd) protest
hans från­varo tolkades som en demonstration
belagt sedan 1841
3 upp­visning av styrka för att in­ge respekt spec. militär­väsen, äv. om sken­manöver
demonstrationspolitik; styrkedemonstration
flott­manövern utan­för grann­landets kust var knappast mer än en demonstration
belagt sedan 1757