publicerad: 2021  
denar denaren denarer
den·ar·en
substantiv
dena´r
historiskt ett silver­mynt som an­vändes i det gamla Rom
belagt åtm. sedan 1754; av lat. dena´rius 'typ av silver­mynt', till de´ni 'tio åt gången' (om vikt­enhet); jfr ur­sprung till deci-, dinar