SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
deporte´ra verb ~de ~t de·port·er·artvångsmässigt förflytta (brottsling eller politiskt miss­haglig person) till av­lägsen plats samh.JFRcohyponymförvisa 1 på 1800-talet deporterade Eng­land förbrytare till Australiendeportera ngn (till ngt)sedan 1798av lat. deporta´re ’bort­föra’ Subst.:vbid1-134006deporterande, vbid2-134006deportering; deportation