publicerad: 2021  
deportera deporterade deporterat
verb
deporte´ra
tvångs­mässigt förflytta (brottsling eller politiskt miss­haglig person) till av­lägsen plats
någon deporterar någon (till något)
på 1800-talet deporterade Eng­land förbrytare till Australien
belagt sedan 1798; av lat. deporta´re 'bort­föra'
deporteradeporterande, deportering, deportation