publicerad: 2021  
derivera deriverade deriverat
verb
derive´ra
bestämma derivatan till viss funktion
derivera något
derivera funktionen f
äv. härleda
idioms betydelse kan inte deriveras ur de in­gående ordens betydelser
belagt sedan 1811; av lat. deriva´re 'av­leda; här­leda', till de 'bort, från' och ri´vus 'bäck'
deriveraderiverande, derivering, derivation