publicerad: 2021  
des-
förled
med upp­hävande eller av­skiljande verkan i förhållande till det aktuella till­ståndet, den an­givna processen etc.
JFR de-
belagt sedan ca 1620; av franska dés-, lat. dis´- med samma betydelse