SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
des- förled med upp­hävande eller av­skiljande verkan i förhållande till det aktuella till­ståndet, den an­givna processen etc. NollJFRcohyponymde- desarmeradesillusioneraddesintegrationdesorganiseradsedan ca 1620av fra. dés-, lat. dis´- med samma betydelse