SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
designa [-saj`nael.-saj´na] verb ~de ~t de·sign·arut­arbeta design för konstvet.JFRcohyponymformge designa kläderdesigna en sajtskivan hade producerats och designats av NNäv. ngt ut­vidgatgolf­banan hade designats av NNdesigna ngtsedan 1960Subst.:vbid1-134162designande; design