publicerad: 2021  
determination determinationen determinationer
de·term·in·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
sär­skilt filosofi närmare bestämning av begrepp
determination (av något)
belagt sedan 1839; till determinera